REGULAMIN

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane i oprogramowanie zainstalowane w serwisowanym urządzeniu. Informujemy, że niektóre z procedur naprawy wymagają przywrócenia ustawień fabrycznych urządzenia.
2. Naprawy sprzętu zawilgoconego, po upadkach i innych uszkodzeniach mechanicznych traktowane są jako naprawy wyższego ryzyka. Serwis udziela gwarancję na wymienioną lub naprawioną część, lub telefon na czas trzech miesięcy. W trakcie ich naprawy mogą ujawnić się uszkodzenia, niezdiagnozowane podczas przyjęcia do serwisu. W takich przypadkach Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu urządzenia nienaprawionego lub z objawami uszkodzeń innymi niż występujące podczas przyjęcia do serwisu.

3. W przypadku, gdy w trakcie naprawy urządzenia serwisant zdiagnozuje uszkodzenie powstałe na skutek ingerencji osób do tego nieuprawnionych, zastrzegamy sobie prawo do zwiększenia ceny naprawy o 10% – 30% bez konieczności konsultacji ze zleceniodawcą. W wyjątkowych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do odmowy naprawy.

4. Sprzęt nieodebrany w terminie 90 dni od wyznaczonej daty naprawy uznaje się za porzucony (w rozumieniu art. 180 i 181 K.C.) i zostaje on zutylizowany.

5. W wyjątkowych sytuacjach Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia naprawy o czas niezbędny do sprowadzenia potrzebnych części.

6. Zleceniodawca nie może domagać się zwrotu utraconych zysków w przypadku wydłużenia czasu naprawy.

7. Wszystkie naprawy oraz sprzedawane części objęte są 3-miesięcznym okresem gwarancyjnym-, chyba że na dowodzie sprzedaży zaznaczone jest inaczej. Warunkiem uznania gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna Serwisu, a w przypadku zakupu części bez usługi montażu również dokument potwierdzający jej montaż przez licencjonowany serwis. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych na skutek uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek nieprofesjonalnego montażu.

8. Podczas odebrania sprzętu w punkcie obsługi klienta prosimy o dokładne jego sprawdzenie i zgłoszenie ewentualnych uwag dotyczących wykonanej naprawy, jak i stanu fizycznego urządzenia.

9. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w serwisie akcesoria, pudełka, karty pamięci oraz karty SIM z wyłączeniem przypadków, gdy pozostawiane są one na prośbę serwisu, celem diagnozy usterki.

10. Firma Klinika Telefonów nie posiada autoryzacji żadnego z producentów sprzętu oraz nie dokonuje napraw gwarancyjnych.

11. Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Klinika Telefonów celem realizacji zlecenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz.926).

12. Serwis zastrzega, że przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce.

ZLECENIE NAPRAWY OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.